Stranac

Šetao se obalom, kada je ugledao simpatičan kafić sa stolovima uz vodu. Uz upaljene sveće i prigušeno svetlo, potpuno logično, lokal je bio ispunjen parovima. Samo je za jednim stolom sedela usamljena ženska osoba. Nosila je laganu letnju haljinu, koja se nežno pripijala uz njeno telo, i šešir, ispod kojeg su samo izvirivali pramenovi guste, crne kose. Ostao je zapanjen. Sam pogled na nju je izazivao neobičan osećaj koji nije mogao sebi da objasni. Zaintrigiran kako izgleda, seo je za jedan sto i poručio prvo što je bilo na meniu pića ni ne gledajući, pogleda prikovanog za taj šeširić, pokušavajući da nazre lik koji je on skrivao. Blago se nasmejao kada mu je konobar doneo neki šašav koktel, sa puno raznobojnih slamčica i kriškom lubenice na obodu čaše, i onda zapanjeno shvatio da ga misteriozni lik ispod šešira posmatra.
Potpuno se zaledio, jer je lik koji ga je gledao bio najlepši lik kojeg je ikada video. Ona mu se nasmešila i sklonila pogled pod obod, a on je zamrzeo svaku nit tog nesrećnog i prevelikog šešira, jer je sakrio osmeh od kojeg su mu krenuli srsi. Shvatio je da želi tu ženu, toliko da mu se nešto opako zgrčilo u stomaku i pretilo da izruči sadržaj večere koju je imao pre samo pola sata.
Dok je pokušavao da smiri drhtaje koji su ga obuzimali, misteriozna osoba je ustala i krenula da se provlači ka šetalištu. Na brzinu je proverio račun. Bacio nešto novčanica na sto, nadajući se da će biti dovoljno i potrčao za njom. Ali ipak nije bio dovoljno brz, jer je nestala negde u gomili radoznalih turista i hrpi malih tezgica sa drangulijama uz šetalište. Razočarano je krenuo uz plažu, ka jednoj steni, uz koju se smestio tokom dana.
Iznenadio se kada je video da je ona tamo. Stajala je naslonjena uz kamenu ogradu i, bez šešira, zatvorenih očiju, milovala svoje telo kao da vodi ljubav sa nekim.
Prišao joj je tiho. Mirisala je na more, Sunce i pesak. Nežno, tek ovlaš, naslonio je svoje ruke preko njenih, i blago je pomilovao njene ruke i njeno telo preko njih. Ona se tek neznatno trznula, pogledala ga zamućenih očiju, kao kroz san, zatim se blago nasmešila i ponovo zatvorila oči. Njene ruke su uskoro završile dole i on je osetio koliko je spremna. Blago se izvio i skinuo pantalone, maksimalno ubuđen. Još jednom se nasmejala i kao da pevuši neku pesmicu uvela ga unutra. Uzdahnula mu je tiho vrelim dahom na uvo, dok je on rastao u njoj. Upitao ju je :” Malena, hoćemo li zajedno . . .”
. . . a onda se nešto desilo i on je nestao . . .probudio se tek kada je prestala da e grči na njemu posle zajedničkog *azma, iz nekog rezloga zacrveneo i brzo udaljio od nje . . . samo jednom se osvrnuo i video da se smeši, i dalje poluzatvorenih očiju . . .tek sutradan se setio da je nije pitao ni kako se zove, niti gde je odsela . . .

>>> PRIVATNI SNIMCI <<<